تبلیغات
فدایی راه غدیر - هارون و سامری
جمعه 12 اردیبهشت 1393

هارون و سامری

   نوشته شده توسط: حامد صارم    نوع مطلب :شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ،

بسم الله الرحمن الرحیم

 قرآن کریم کتاب هدایت ،آخرین بشیر و نذیر الهی است . کتابی که سر گذشت هدایت گران و رهبران گمراهی را حکایت نموده است . حکایاتی که دانستن آنها برای ورود به صراط مستقیم ضروری است . چگونه انسان هایی از صراط مستقیم خدوند منحرف گشته و مفتون ابلیس گشتهاند .

در این میان حکایت «گوساله سامری» حکایت غریبی است و گوساله پرستان سر گذشت عجیبی دارند .

امتی که توسط حضرت موسی از اسارت فرعون خارج شدند و با موسی همراه گشتند و به خاطر ایشان  دریا  شکافته شد و «صحابیان » موسی علیه السلام به همراه  پیامبرانشان از دریا به سلامت گذشتند . خداوند موسی علیه السلام و «صحابیان » اورا گرامی داشت و دشمن ایشان فرعون را همراه سپاهیانش در دریا هلاک نمود . الطاف خداوند متعال بر «اصحاب » موسی علیه السلام منحصر به شکافتن دریا و گذر از آن نبود .....

موسی علیه السلام به امر پروردگار خویش بنی اسرائیل را تر ک نمود و دعوت حق را لبیک گفته و به کوه طور برای مناجات با پروردگار خویش رفت . از آنجایی که هیچ پیامبرب نبود که هنگام ترک امت خویش در میان قوم خود جانشین نگذارد  و امت را سرگردان رها نماید . چرا که اراده خداوند بر این قرار گرفته بود که هیچ پیامبری نباید بدون و صی و جانشین باشد از این جهت بود که حضرت موسی علیه السلام به امر الهی هارون را به جانشینی خویش بر گزید و اورا  بر مردم امیر قرار داد .

ابلیس سوگند خورده بود که بر صراط مستقیم بنشیند و بندگان را از صراط مستقیم منحرف سازد و ابلیس چه بلای بزرگی بر سر قوم بنی اسرائیل و «اصحاب » موسی علیه السلام آورد ؟

شاید اگر قرآن کریم حکایت «اصحاب » موسی علیه السلام را نقل نکرده بود باور نمودن آن بسیار دشوار بود . اما قرآن به صراحت بیان می دارد که مردم به خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله پشت کردند و «صحابیان » پیامبر خدا دستور موسی علیه السلام را زیر پاگذاشتند و به کسی که خداوند اورا به خلافت و جانشینی بر گزدید، پشت کردند .  عجیب تر آنکه یکی از« صحابیان »به نام سامری ،گوساله ای ساخت و « اصحاب » موسی علیه السلام رابه پرستش گوساله  دعوت نمود .

مگر می شود «اصحاب» رسول خدا و یاران پیامبر خدا که با او از دریا عبور کردند عادل نباشند ؟آیا می شود کسی رسول خدا و پیامبر بر حقش حضرت موسی علیه السلام راملاقات کرده باشد و فیض «مصاحبت » با او را داشته باشد؛ اما گوساله پرست شود ؟

قرآن کریم  که باطل در آن راه ندارد به صراحت این پرسش ها را پاسخ می دهد .آری ! «اصحاب » موسی علیه السلام  گوساله پرست شدند و «صحابی » بودنشان ایشان را سودی نبخشید . ایشان مغضوب خداوند قرار گرفتند و «اجتهاد » ایشان در پرستش گوساله نتوانست غضب و عذاب الهی را از ایشان دور سازد .

قرآن کریم کتابی  برای سرگرمی نیست . قصه های قرآن حق است و حقیقت . قصصی که راه را برای حق پویان و حق جویان روشن می سازد . بی شک باید قصه گوساله و سامری تکرار شدنی باشد که این کتاب هدایت آن را بازگو می نماید . و نسبت به آن هشدار می دهد . هشدار که باید هارون زمان را یافت و در پناه او قرار گرفت تا از شر مکر شیطان در امان بود . مکری که در نتیجه آن دنباله رو سامری ها و عابد گوساله خواهی شد . چه زیبا قرآن، روشن ساخته است که ارزش انسان ها در هر زمان به پیروی از هارون های زمان و حجت های خداوند است نه به «صحابی » بودن . چه بسیار از «صحابیان » پیامبر خدا حضرت موسی که گوساله پرست شدند !

 قرآن کریم معجزه پیامبر رحمت است . و نبی مکرم اسلام پیامبر خدایی است که هدایت کننده اهل آسمان ها و زمین  می باشد . خداوند متعال برای در امان ماندن از فتنه «گوساله پرستی» فقط به ذکر داستان گوساله وسامری اکتفا ننموده است بلکه برای اینکه «گوساله پرستان » از حق پرستان تمییز داده شوند میزانی در میان امت معرفی نموده است که اگر آن میزان شناخته نشود مومن  از منافق (گوساله پرست) شناخته نخواهد شد . از این رو در غدیر خم دستور الهی بر پیامبر رحمت آمد که ای رسول ما ابلاغ کن آنچه را که در باره ولایت علی بن ابیطالب بر تو نازل گشته است که اگر ابلاغ نکنی رسالت خداوند به پایان نرساندی و خداوند تو را از شر« گوساله پرستان » و « سامری » های ای امت خفظ خواهد کرد .

پیامبر خدا این مهم را ابلاغ نمود و دین الهی کامل گشت و «گوساله پرستان » مایوس شدند  از اینکه بتوانند دین شیطان را بر روی زمین حاکم کنند . چرا که راه هدایت  همواره با وجود غدیر روشن خواهد ماند . هر آنکس که غدیر شناس شد ،گوساله پرست نخواهد شد الا اینکه پا بر روی عقل و انصاف خویش بگذارد .  و تا غدیر در این عالم موجود است شیطان نمی تواند بر راه راست غلبه پیدا کند هرچند که شبهاتی شیطانی بسازد و عده ای را به بهانه «عدالت تمام صحابی !» تابع «گوساله » نماید .

آری ! در غدیر خلافت الهی حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه و ولایت الهی او بر مردم ابلاغ شد و از همه گان بر این خلافت و ولایت و امارت بیعت گرفته شد .  پیامبر اعظم بنا بر سنت  الهی که جاری در تمام انبیا الهی بود وصی و خلیفه خویش را از جانب پروردگار تعیین فرمود. پس از این تعیین و معرفی وظیفه مردم بود که بر اطاعت او همت گمارند و ولایت او را بپذیرند .

اما ابلیس و  سامری های این امت کجا می توانند تحمل کنند که همه مردم دست به دست یکدیگر به ریسمان الهی چنگ زده و امیر المومنین را دوست داشته باشند و ولایت او را گردن نهند که در این صورت خداوند جهنم را خلق نمی نمود .

سامری های امت باید کاری می کردند . «گوسااله » سامری زمان موسی به آتش کشیده شده بود . و خاکسترش را به باد داده بودند از این رو باید گوساله ای دیگر برای انحراف می تراشیدند .

سقیفه محل تجمع سامری های امت شد . تجمعی برای فراموش کردن غدیر و تکاپویی برای فراموشاندن غدیر . به ظاهر امر استدلال به خویشاوندی و یاری پیامبر است  و تمسک به سبقت داشتن در ایمان آوردن . درنتیجه خر فروشی و گورکنی نقش سامری را بازی می کنند و با فرزند مرد مگس خوار بیعت می کنند و به زور شمشیر بنی اسلم مخالفان را ساکت می کنند .

آری ! اینگونه بود که خفاشان از سقیفه پر کشیدند و خوشحال از  اینکه خورشید غدیر را خاموش کردند  اما غافل از اینکه خداوند نور خویش را تمام خواهد کرد .

هر چند پیامبر خدا  از دنیا رفته بود و به گمان سقیفه اییان دیگر نمی توانست خورشید غدیر را طالع نماید . اما خورشید غدیر توسط تنها یادگار پیامبر و ریحانه او طالع شد اما اینبار خورشید غدیر چه طلوع سرخی داشت ؟!

طلوع سرخ غدیر  در پشت در  بود ، در میان آتش نمرود و زیر تازیانه «گوساله پرستان»  اما به تحمل همه مصیبت ها خورشید غدیر در میان خون هایی که از سینه ایی زخمی می چکید طلوع کرد مصیبتی مانند سقط شدن جنینی شش ماه توسط ضربه ای لگد توسط سامری این امت و.....

این گونه بود که خورشید خونین غدیر فروزان باقی ماند و هر چند که حزب شیطان آتشی مانند آتش نمرود مهیا کرد اما در نابود نمودن غدیر ناتوان و ناکام ماند . چرا که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به همه آموخت که غدیر تا قیام قیامت باقی ماندنی است .

از این جهت است که همیشه خفاشان شب پرست از بزرگداشت فاطمیه می هراسند و حق پرستانی که زیر بار «گوساله پرستی»نمی روند فریاد غربت مادر مظلومه امام زمان را سر می دهند . چرا که نیک یافته اند که نمی توان غدیر را درک نمود و فهمید الا اینکه مصائب فاطمه زهرا سلام الله علیها را در ک نمود . مگر می شود اسلام حقیقی را شناخت بدون شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها ؟

آری ! فاطمه زهرا سلام الله علیها فدایی راه غدیر بود . غدیری که برای هر زمانی، امام زمانی تعیین نموده است .

بازگویی شهادت ان مظلومه یعنی هشدار که امام زمانت را فراموش نکنی  هشدار که غیر امام زمانت را مطیع نباشی

چگونه می توان اجر رسالت که محبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها  است را ادا کرد بدون بازگو نمودن زندگی و سیره حق خواهی آن مظلومه شهیده ؟

به راستی چه وظیفه ای در مقابل ایثار و گذشت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهی داشت ؟ بی شک اولین وظیفه در مقابل آن بانوی مکرمه اقرار به کوتاهی و قصور است باید به خود نهیب زد آیا در مقابل آن همه رنج ها و مصائب زنده نگاه داشتن یاد او و حق جویی های او کاری زیادی در برابر مصائب او خواهد بود ؟ آیا نباید با تمام توان خویش یاد و ذکر امام زمان  خویش آخرین فرزند او  و منتقم خون آن مظلومه را زنده نگاه داشت ؟

بی شک قصور در حق او و عدم انجام وظایف نسبت به آن بانوی عظیم الشان حسرتی ابدی و پشیمانی دائمی به همراه خواهد داشت .

زنده کردن نام او یعنی زنده کردن حق و میراندن باطل باطلی که به نام «عدالت صحابی»جرعه جرعه به خورد مستضعفان داده می شود

زنده نگاه داشتن نام او یعنی نمی توان هم فاطمی بود و هم آتش زننده خانه او را عادل دانست فاطمی بودن یعنی هر  آنکس که با فاطمه است برادر ما است فاطمی بودن یعنی آزار دهنده اورا اذیت کننده خدا ورسول او بدانیم اگرچه از بزرگان و سابقین صحابی پیامبر باشند .


برچسب ها: حضرت زهرا ، گوساله سامری ، عدالت صحابه ، کشتی نجات ، عکس ، حضرن هارون ، گوساله پرستی ،

http://viabiovit.com/viagra-chemical-name.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:44 ق.ظ

Really a lot of superb information.
order viagra cheap online viagra without prescription generic viagra uk cheapest viagra online pharmacy buy viagra with prescription sildenafil online pharmacy online buy viagra how do i buy viagra online buy generic viagra online safely buy brand viagra online without prescription
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:25 ب.ظ

You actually revealed this well!
no prescription cialis cheap generic cialis in vietnam generic cialis in vietnam buying cialis overnight how do cialis pills work cialis therapie cialis patent expiration are there generic cialis cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cut in half
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:43 ق.ظ

You have made your point.
cialis 5 effetti collaterali where to buy cialis in ontario wow cialis tadalafil 100mg generic cialis pro safe dosage for cialis generico cialis mexico generic cialis generic cialis at the pharmacy cialis patentablauf in deutschland rx cialis para comprar
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:05 ق.ظ

Many thanks! Valuable information!
cialis 5 mg effetti collateral costo in farmacia cialis generic cialis levitra cialis tablets for sale cialis pas cher paris cialis kaufen wo generic cialis 20mg uk deutschland cialis online ou acheter du cialis pas cher order generic cialis online
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:01 ب.ظ

Awesome info. Cheers.
cialis prices in england chinese cialis 50 mg prix cialis once a da viagra cialis levitra free generic cialis click now cialis from canada online prescriptions cialis cialis daily cialis prezzo al pubblico cialis usa cost
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:33 ق.ظ

You actually revealed this really well!
online pharmacy levitra uk cheap viagra viagra pharmacy viagra cheap viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra buy viagra from canada how to buy viagra online without a prescription can you actually buy viagra online buy viagra 50mg find viagra online buy viagra south africa
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 10:28 ب.ظ

You said it nicely..
cialis 5 mg funziona tadalafil 20 mg how do cialis pills work buy cialis online nz canadian discount cialis cialis herbs cialis dose 30mg buy cialis online cialis cost if a woman takes a mans cialis
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 08:14 ب.ظ

Whoa lots of beneficial information.
warnings for cialis cialis y deporte buy cialis sample pack fast cialis online cialis mit grapefruitsaft price cialis per pill where do you buy cialis cialis generisches kanada buy generic cialis cialis e hiv
طراحی سایت مشهد
جمعه 8 دی 1396 03:53 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
ارسال ایمیل تبلیغاتی
شنبه 18 آذر 1396 07:55 ب.ظ
ممنون از اطلاعات خوبی
که قرار دادید
Lorri
جمعه 17 آذر 1396 03:59 ب.ظ
This post is genuinely a pleasant one it assists new net people,
who are wishing in favor of blogging.
آزمون آیین نامه
چهارشنبه 10 آبان 1396 03:22 ق.ظ
ممنون از مطلب خوبتون
آموزش آشپزی
پنجشنبه 13 مهر 1396 05:34 ق.ظ
خیلی خوب بود ممنون
رها...
یکشنبه 19 بهمن 1393 12:27 ب.ظ
سلام
ممنون از حضورتون
بااحترام لینک شدین.
پاسخ حامد صارم : سلام
ممنون از لطف حضرت عالی
شبکه اجتماعی فیس پلاک
دوشنبه 15 دی 1393 04:06 ق.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
گلنار سافت
چهارشنبه 14 آبان 1393 11:43 ب.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
برای دانلود نسخه آزمایشی به وبلاگم بیا. ورژن 2 منتشر شد.
اگه وبلاگ حذف شده بود به این آدرس برو :
www.mihanautopost.fablogs.ir
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
پاسخ حامد صارم : سلام
من سعی می کنم چیزهایی که خودم نوشتم ارسال کنم . لذا اکثر مطالب وبلاگ نوشته خود من هست من جمله همین مطلب گوساله و سامری لذا برای جمع اوری مطالب و کپی کردن نیازی به نرم افزار ندارم
سارا شکیبا
یکشنبه 13 مهر 1393 07:05 ب.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
حماسه...
شنبه 29 شهریور 1393 03:56 ب.ظ
سلام وقتتون ب خیر ، با اطلاعیه ای بروزم تونستید حتما سر بزنید . تشکر / یاعلی مدد
حماسه...
شنبه 29 شهریور 1393 03:55 ب.ظ
سلام بزرگوار ....نمی خوایید پست جدید بذارید ؟
پایگاه اطلاع رسانی هیات المهدی (عج) سیرجان
پنجشنبه 6 شهریور 1393 12:35 ب.ظ
با سلام
وبلاگ خوب و پر محتوایی دارید
ولادت کریمه اهلبیت خانم حضرت معصومه (س) را به شما تبریک عرض میکنم...
یا علی مدد
دریــــــــــغ ازیک جواب
شنبه 1 شهریور 1393 02:24 ب.ظ
افرا
سه شنبه 14 مرداد 1393 11:09 ق.ظ
سلام!
--------------
چندتا از اعترافات جالب و خنده دار بگم
---------------------------------------
اعتراف میکنم یه روز دختر همسایه مونو توخیابون داشت میرفت بامامانش دیدم
نیشمو با ذوق زدگی تا بناگوشم بازکردم و گفتم
سلام مونا………. چطوری؟………
دیدم تحویلم نگرفت و مامانشم میخندید
اومدم خونه به مامانم گفتم این دختر همسایه چه زود بزرگ شد تا دیروز اینقد بود
گفت :کی
من:همین مونا دیگه دختر آقای …
گفت :اون مبیناست مونا مامانشه!!
------------------------------------------------------------------------
بازم از این اعترافات هست اگه خواستی بیا بخون
سایت سرگرمی تفریح24
موفق و موید باشین
پاسخ حامد صارم : جالب بود
اناخادم الحسین
جمعه 3 مرداد 1393 01:15 ب.ظ
سلام برفاطمه الزهراسلام الله
فوزیه بانو
دوشنبه 9 تیر 1393 07:47 ق.ظ

سلام با موضوع ماه مبارک رمضان و احکام مفید به روز هستم!منتظر نظرای ارزشمندتون هستم!
حماسه...
یکشنبه 8 تیر 1393 04:44 ب.ظ
سلام خسته نباشین.
بروزم : بچه ی 10 ساله هم امر به معروف و نهی از منکر می کند!!
منتظر نظرات خوبتون هستم.
یاحق
حماسه...
سه شنبه 3 تیر 1393 12:10 ب.ظ
راستی قالب نو مبارک!
زیباست!
پاسخ حامد صارم : سلام
ممنون از لطف شما
حماسه...
دوشنبه 2 تیر 1393 04:37 ب.ظ
اگر با آمدن افتاب از خواب بیدار شویم نمازمان قضاست!
سلام
با مطلبی با عنوان آشنای غریب بروزم.
ممنون می شم تشریف بیارید.

ارسال ایمیل تبلیغاتی
جمعه 30 خرداد 1393 08:56 ب.ظ
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود . خوشحال میشم منو با نام ""ارسال ایمیل تبلیغاتی"" و آدرس http://email3.ir لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
پاسخ حامد صارم : سلام از تبادل لینک با سایت های تبلیغاتی و تجاری معذورم
حماسه...
سه شنبه 27 خرداد 1393 04:13 ب.ظ
سلام بروز هستم خوش حال میشم تشریف بیارید.
تشکر یاعلی
حماسه...
سه شنبه 20 خرداد 1393 04:33 ب.ظ
سلام پیشاپیش میلاد با سعادت سرورمون حضرت صاحب الزمان مبارک.
پست جدید گذاشتم. خوش حال می شم تشریف بیارید.
پاسخ حامد صارم : سلام
عید شما هم مبارک
ممنون از لطف شما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30