تبلیغات
فدایی راه غدیر - هارون و سامری
جمعه 12 اردیبهشت 1393

هارون و سامری

   نوشته شده توسط: حامد صارم    نوع مطلب :شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ،

بسم الله الرحمن الرحیم

 قرآن کریم کتاب هدایت ،آخرین بشیر و نذیر الهی است . کتابی که سر گذشت هدایت گران و رهبران گمراهی را حکایت نموده است . حکایاتی که دانستن آنها برای ورود به صراط مستقیم ضروری است . چگونه انسان هایی از صراط مستقیم خدوند منحرف گشته و مفتون ابلیس گشتهاند .

در این میان حکایت «گوساله سامری» حکایت غریبی است و گوساله پرستان سر گذشت عجیبی دارند .

امتی که توسط حضرت موسی از اسارت فرعون خارج شدند و با موسی همراه گشتند و به خاطر ایشان  دریا  شکافته شد و «صحابیان » موسی علیه السلام به همراه  پیامبرانشان از دریا به سلامت گذشتند . خداوند موسی علیه السلام و «صحابیان » اورا گرامی داشت و دشمن ایشان فرعون را همراه سپاهیانش در دریا هلاک نمود . الطاف خداوند متعال بر «اصحاب » موسی علیه السلام منحصر به شکافتن دریا و گذر از آن نبود .....

موسی علیه السلام به امر پروردگار خویش بنی اسرائیل را تر ک نمود و دعوت حق را لبیک گفته و به کوه طور برای مناجات با پروردگار خویش رفت . از آنجایی که هیچ پیامبرب نبود که هنگام ترک امت خویش در میان قوم خود جانشین نگذارد  و امت را سرگردان رها نماید . چرا که اراده خداوند بر این قرار گرفته بود که هیچ پیامبری نباید بدون و صی و جانشین باشد از این جهت بود که حضرت موسی علیه السلام به امر الهی هارون را به جانشینی خویش بر گزید و اورا  بر مردم امیر قرار داد .

ابلیس سوگند خورده بود که بر صراط مستقیم بنشیند و بندگان را از صراط مستقیم منحرف سازد و ابلیس چه بلای بزرگی بر سر قوم بنی اسرائیل و «اصحاب » موسی علیه السلام آورد ؟

شاید اگر قرآن کریم حکایت «اصحاب » موسی علیه السلام را نقل نکرده بود باور نمودن آن بسیار دشوار بود . اما قرآن به صراحت بیان می دارد که مردم به خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله پشت کردند و «صحابیان » پیامبر خدا دستور موسی علیه السلام را زیر پاگذاشتند و به کسی که خداوند اورا به خلافت و جانشینی بر گزدید، پشت کردند .  عجیب تر آنکه یکی از« صحابیان »به نام سامری ،گوساله ای ساخت و « اصحاب » موسی علیه السلام رابه پرستش گوساله  دعوت نمود .

مگر می شود «اصحاب» رسول خدا و یاران پیامبر خدا که با او از دریا عبور کردند عادل نباشند ؟آیا می شود کسی رسول خدا و پیامبر بر حقش حضرت موسی علیه السلام راملاقات کرده باشد و فیض «مصاحبت » با او را داشته باشد؛ اما گوساله پرست شود ؟

قرآن کریم  که باطل در آن راه ندارد به صراحت این پرسش ها را پاسخ می دهد .آری ! «اصحاب » موسی علیه السلام  گوساله پرست شدند و «صحابی » بودنشان ایشان را سودی نبخشید . ایشان مغضوب خداوند قرار گرفتند و «اجتهاد » ایشان در پرستش گوساله نتوانست غضب و عذاب الهی را از ایشان دور سازد .

قرآن کریم کتابی  برای سرگرمی نیست . قصه های قرآن حق است و حقیقت . قصصی که راه را برای حق پویان و حق جویان روشن می سازد . بی شک باید قصه گوساله و سامری تکرار شدنی باشد که این کتاب هدایت آن را بازگو می نماید . و نسبت به آن هشدار می دهد . هشدار که باید هارون زمان را یافت و در پناه او قرار گرفت تا از شر مکر شیطان در امان بود . مکری که در نتیجه آن دنباله رو سامری ها و عابد گوساله خواهی شد . چه زیبا قرآن، روشن ساخته است که ارزش انسان ها در هر زمان به پیروی از هارون های زمان و حجت های خداوند است نه به «صحابی » بودن . چه بسیار از «صحابیان » پیامبر خدا حضرت موسی که گوساله پرست شدند !

 قرآن کریم معجزه پیامبر رحمت است . و نبی مکرم اسلام پیامبر خدایی است که هدایت کننده اهل آسمان ها و زمین  می باشد . خداوند متعال برای در امان ماندن از فتنه «گوساله پرستی» فقط به ذکر داستان گوساله وسامری اکتفا ننموده است بلکه برای اینکه «گوساله پرستان » از حق پرستان تمییز داده شوند میزانی در میان امت معرفی نموده است که اگر آن میزان شناخته نشود مومن  از منافق (گوساله پرست) شناخته نخواهد شد . از این رو در غدیر خم دستور الهی بر پیامبر رحمت آمد که ای رسول ما ابلاغ کن آنچه را که در باره ولایت علی بن ابیطالب بر تو نازل گشته است که اگر ابلاغ نکنی رسالت خداوند به پایان نرساندی و خداوند تو را از شر« گوساله پرستان » و « سامری » های ای امت خفظ خواهد کرد .

پیامبر خدا این مهم را ابلاغ نمود و دین الهی کامل گشت و «گوساله پرستان » مایوس شدند  از اینکه بتوانند دین شیطان را بر روی زمین حاکم کنند . چرا که راه هدایت  همواره با وجود غدیر روشن خواهد ماند . هر آنکس که غدیر شناس شد ،گوساله پرست نخواهد شد الا اینکه پا بر روی عقل و انصاف خویش بگذارد .  و تا غدیر در این عالم موجود است شیطان نمی تواند بر راه راست غلبه پیدا کند هرچند که شبهاتی شیطانی بسازد و عده ای را به بهانه «عدالت تمام صحابی !» تابع «گوساله » نماید .

آری ! در غدیر خلافت الهی حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه و ولایت الهی او بر مردم ابلاغ شد و از همه گان بر این خلافت و ولایت و امارت بیعت گرفته شد .  پیامبر اعظم بنا بر سنت  الهی که جاری در تمام انبیا الهی بود وصی و خلیفه خویش را از جانب پروردگار تعیین فرمود. پس از این تعیین و معرفی وظیفه مردم بود که بر اطاعت او همت گمارند و ولایت او را بپذیرند .

اما ابلیس و  سامری های این امت کجا می توانند تحمل کنند که همه مردم دست به دست یکدیگر به ریسمان الهی چنگ زده و امیر المومنین را دوست داشته باشند و ولایت او را گردن نهند که در این صورت خداوند جهنم را خلق نمی نمود .

سامری های امت باید کاری می کردند . «گوسااله » سامری زمان موسی به آتش کشیده شده بود . و خاکسترش را به باد داده بودند از این رو باید گوساله ای دیگر برای انحراف می تراشیدند .

سقیفه محل تجمع سامری های امت شد . تجمعی برای فراموش کردن غدیر و تکاپویی برای فراموشاندن غدیر . به ظاهر امر استدلال به خویشاوندی و یاری پیامبر است  و تمسک به سبقت داشتن در ایمان آوردن . درنتیجه خر فروشی و گورکنی نقش سامری را بازی می کنند و با فرزند مرد مگس خوار بیعت می کنند و به زور شمشیر بنی اسلم مخالفان را ساکت می کنند .

آری ! اینگونه بود که خفاشان از سقیفه پر کشیدند و خوشحال از  اینکه خورشید غدیر را خاموش کردند  اما غافل از اینکه خداوند نور خویش را تمام خواهد کرد .

هر چند پیامبر خدا  از دنیا رفته بود و به گمان سقیفه اییان دیگر نمی توانست خورشید غدیر را طالع نماید . اما خورشید غدیر توسط تنها یادگار پیامبر و ریحانه او طالع شد اما اینبار خورشید غدیر چه طلوع سرخی داشت ؟!

طلوع سرخ غدیر  در پشت در  بود ، در میان آتش نمرود و زیر تازیانه «گوساله پرستان»  اما به تحمل همه مصیبت ها خورشید غدیر در میان خون هایی که از سینه ایی زخمی می چکید طلوع کرد مصیبتی مانند سقط شدن جنینی شش ماه توسط ضربه ای لگد توسط سامری این امت و.....

این گونه بود که خورشید خونین غدیر فروزان باقی ماند و هر چند که حزب شیطان آتشی مانند آتش نمرود مهیا کرد اما در نابود نمودن غدیر ناتوان و ناکام ماند . چرا که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به همه آموخت که غدیر تا قیام قیامت باقی ماندنی است .

از این جهت است که همیشه خفاشان شب پرست از بزرگداشت فاطمیه می هراسند و حق پرستانی که زیر بار «گوساله پرستی»نمی روند فریاد غربت مادر مظلومه امام زمان را سر می دهند . چرا که نیک یافته اند که نمی توان غدیر را درک نمود و فهمید الا اینکه مصائب فاطمه زهرا سلام الله علیها را در ک نمود . مگر می شود اسلام حقیقی را شناخت بدون شناخت فاطمه زهرا سلام الله علیها ؟

آری ! فاطمه زهرا سلام الله علیها فدایی راه غدیر بود . غدیری که برای هر زمانی، امام زمانی تعیین نموده است .

بازگویی شهادت ان مظلومه یعنی هشدار که امام زمانت را فراموش نکنی  هشدار که غیر امام زمانت را مطیع نباشی

چگونه می توان اجر رسالت که محبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها  است را ادا کرد بدون بازگو نمودن زندگی و سیره حق خواهی آن مظلومه شهیده ؟

به راستی چه وظیفه ای در مقابل ایثار و گذشت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهی داشت ؟ بی شک اولین وظیفه در مقابل آن بانوی مکرمه اقرار به کوتاهی و قصور است باید به خود نهیب زد آیا در مقابل آن همه رنج ها و مصائب زنده نگاه داشتن یاد او و حق جویی های او کاری زیادی در برابر مصائب او خواهد بود ؟ آیا نباید با تمام توان خویش یاد و ذکر امام زمان  خویش آخرین فرزند او  و منتقم خون آن مظلومه را زنده نگاه داشت ؟

بی شک قصور در حق او و عدم انجام وظایف نسبت به آن بانوی عظیم الشان حسرتی ابدی و پشیمانی دائمی به همراه خواهد داشت .

زنده کردن نام او یعنی زنده کردن حق و میراندن باطل باطلی که به نام «عدالت صحابی»جرعه جرعه به خورد مستضعفان داده می شود

زنده نگاه داشتن نام او یعنی نمی توان هم فاطمی بود و هم آتش زننده خانه او را عادل دانست فاطمی بودن یعنی هر  آنکس که با فاطمه است برادر ما است فاطمی بودن یعنی آزار دهنده اورا اذیت کننده خدا ورسول او بدانیم اگرچه از بزرگان و سابقین صحابی پیامبر باشند .


برچسب ها: حضرت زهرا ، گوساله سامری ، عدالت صحابه ، کشتی نجات ، عکس ، حضرن هارون ، گوساله پرستی ،

buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 02:12 ق.ظ

Incredible all kinds of good material!
tadalafil 20 mg cialis 5mg cialis in sconto viagra vs cialis cialis 5 mg funziona cialis tablets australia comprar cialis 10 espa241a non 5 mg cialis generici price cialis wal mart pharmacy precios cialis peru
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis online holland cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg buy preis cialis 20mg schweiz cialis with 2 days delivery cialis 20mg when will generic cialis be available comprar cialis navarr when can i take another cialis cialis online deutschland
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Seriously plenty of useful data.
buy cialis uk no prescription acheter cialis kamagra cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en europe calis generic cialis in vietnam sialis cialis with 2 days delivery how to purchase cialis on line cialis 20 mg best price
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:44 ق.ظ

You stated it wonderfully!
cialis free trial cialis online cialis tablets cialis 200 dollar savings card cialis online deutschland cialis lilly tadalafi cialis kaufen we choice cialis uk enter site natural cialis click here cialis daily uk
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:45 ب.ظ

Kudos. A good amount of knowledge.

cialis kaufen bankberweisung cialis 5 effetti collaterali cialis side effects dangers how does cialis work prezzo di cialis in bulgaria viagra vs cialis vs levitra american pharmacy cialis prices for cialis 50mg only best offers cialis use look here cialis order on line
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:19 ق.ظ

Awesome content, With thanks.
opinioni cialis generico cialis side effects acheter cialis meilleur pri generic cialis pill online ou acheter du cialis pas cher cialis for sale in europa buy cialis online cheapest cialis 20 mg cut in half cialis manufacturer coupon calis
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 01:16 ب.ظ

Fantastic data. Thanks!
cialis super kamagra online prescriptions cialis cialis 200 dollar savings card cialis diario compra how to buy cialis online usa does cialis cause gout cialis canada brand cialis nl cialis from canada cialis rezeptfrei sterreich
cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:00 ق.ظ

Cheers! Wonderful stuff.
cialis tablets deutschland cialis online cialis patentablauf in deutschland buy generic cialis cialis wir preise cialis uk next day cialis coupon non 5 mg cialis generici cialis 5mg billiger cialis cipla best buy
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:59 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
compare prices cialis uk cialis daily new zealand prices for cialis 50mg cialis per paypa cialis free trial cialis generico online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prices in england cialis australia org price cialis wal mart pharmacy
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 01:48 ق.ظ

You stated that really well.
cost of cialis cvs cialis generique cialis professional from usa cialis super kamagra buying cialis overnight cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg scheda tecnica we like it cialis soft gel buy cialis online legal cialis cipla best buy
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:59 ب.ظ

Cheers, I appreciate this!
cialis generico lilly cialis for sale only here cialis pills cialis soft tabs for sale online cialis enter site natural cialis only now cialis 20 mg cialis herbs overnight cialis tadalafil cialis dosage amounts
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 01:21 ق.ظ

You expressed this really well.
buy online cialis 5mg cialis 5mg billiger cialis generika wow look it cialis mexico cialis rezeptfrei buy cheap cialis in uk try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness cialis manufacturer coupon cialis arginine interactio
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 02:01 ب.ظ

Wow plenty of terrific facts.
generic cialis 20mg uk canadian drugs generic cialis il cialis quanto costa venta cialis en espaa preis cialis 20mg schweiz acheter cialis kamagra when will generic cialis be available cialis dosage amounts tadalafil tablets the best choice cialis woman
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:55 ب.ظ

Wow a lot of awesome facts!
ou acheter du cialis pas cher cialis ahumada canada discount drugs cialis cheap cialis order a sample of cialis cialis generic tadalafil buy buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk we choice free trial of cialis price cialis wal mart pharmacy
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:43 ق.ظ

Superb material. Appreciate it!
trusted tabled cialis softabs prices for cialis 50mg look here cialis cheap canada click here cialis daily uk only best offers cialis use buying cialis in colombia prix de cialis only here cialis pills wow cialis 20 cialis generico postepay
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:14 ب.ظ

Fantastic tips. With thanks!
cialis 50 mg soft tab acquistare cialis internet cialis 05 get cheap cialis cialis great britain cialis free trial estudios de cialis genricos 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prezzo di mercato cialis cipla best buy
levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:14 ب.ظ

You definitely made the point.
levitra 10 mg prezzo buy generic levitra generic levitra buy levitra 20 mg buy levitra online buy levitra vardenafil 20mg vardenafil 20mg buy generic levitra levitra 20 mg
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 07:23 ق.ظ

You reported that effectively.
generic cialis pro cialis official site what is cialis generic cialis 20mg tablets discount cialis venta de cialis canada american pharmacy cialis cialis rezeptfrei generic cialis levitra generic cialis review uk
Cialis 20 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 04:29 ق.ظ

You said it adequately..
cialis australian price we choice cialis pfizer india can i take cialis and ecstasy cialis coupon cialis reviews cialis et insomni dose size of cialis order cialis from india cialis generic tadalafil buy prezzo cialis a buon mercato
Buy generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 01:41 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis uk cialis free trial cialis for sale purchasing cialis on the internet dosagem ideal cialis cialis prezzo al pubblico cialis dosage amounts canadian cialis safe site to buy cialis online cialis 20mg
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:47 ب.ظ

Seriously quite a lot of helpful advice.
canadian drugs generic cialis cost of cialis per pill buy cialis online cheapest link for you cialis price does cialis cause gout generic cialis levitra non 5 mg cialis generici cialis coupon bulk cialis cialis cost
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:24 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
can i take cialis and ecstasy buy brand cialis cheap cialis purchasing cialis 20mg cialis name brand cheap cialis therapie cialis in sconto buying cialis in colombia cialis italia gratis cialis generisches kanada
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:06 ب.ظ

Wonderful content. Kudos!
canada medications buy canada rx canadian pharmaceuticals canadian online pharmacies legitimate canada online pharmacies surrey canada medication northwestpharmacy northwest pharmacies buy viagra now canadian pharmaceuticals for usa sales
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:52 ق.ظ

Many thanks, Great stuff!
online pharmacy viagra uk buy viagra professional viagra online pharmacy generic viagra purchase buying viagra online australia sildenafil buy generic viagra with paypal viagra online pharmacy online pharmacy viagra uk cheap online pharmacy no prescription
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:51 ق.ظ

Appreciate it. Loads of content!

cialis generico en mexico cialis bula recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo how much does a cialis cost cialis 30 day trial coupon cialis rckenschmerzen only here cialis pills free cialis cialis pills in singapore
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

Terrific posts. Thanks a lot.
generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cost viagra vs cialis cialis canada on line viagra cialis levitra enter site very cheap cialis cialis 20 mg best price cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://viabiovit.com/viagra-chemical-name.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:44 ق.ظ

Really a lot of superb information.
order viagra cheap online viagra without prescription generic viagra uk cheapest viagra online pharmacy buy viagra with prescription sildenafil online pharmacy online buy viagra how do i buy viagra online buy generic viagra online safely buy brand viagra online without prescription
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 01:25 ب.ظ

You actually revealed this well!
no prescription cialis cheap generic cialis in vietnam generic cialis in vietnam buying cialis overnight how do cialis pills work cialis therapie cialis patent expiration are there generic cialis cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cut in half
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:43 ق.ظ

You have made your point.
cialis 5 effetti collaterali where to buy cialis in ontario wow cialis tadalafil 100mg generic cialis pro safe dosage for cialis generico cialis mexico generic cialis generic cialis at the pharmacy cialis patentablauf in deutschland rx cialis para comprar
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:05 ق.ظ

Many thanks! Valuable information!
cialis 5 mg effetti collateral costo in farmacia cialis generic cialis levitra cialis tablets for sale cialis pas cher paris cialis kaufen wo generic cialis 20mg uk deutschland cialis online ou acheter du cialis pas cher order generic cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30